My Bonnie Lies Over The Ocean

 

My bon- nie lies o- ver the o- cean

 

My bon- nie lies o- ver the sea

 

My bon- nie lies o- ver the o- cean

 

Oh bring back my bon- nie to me

 

Bring back, bring back, bring back my bon- nie to me, to me

 

Bring back, bring back, oh bring back my bon- nie to me

 

 

 

Back to Harmonica Collection